foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.1 ครั้งที่  68  ปี 2561

1

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงวรัญญา  ไข่ด้วง
 

1. นายภาณธฤต       ศรีน้อย
 

2

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ฆังคะมโณ
 

1. นายสมโภชน์      พ่วงเพ็ชร  
 

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

34

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงอติกานต์  ขุนนุ้ย
 

1. นายสมโภชน์       พ่วงเพ็ชร
 

4

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

91.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงปาริสา  สู่สม
2. เด็กหญิงอภิญญา   ช่อผูก
 

1. นางสาวลดาวัลย์    สุวรรโณ