foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต ๑

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนนวมิตร

สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 9 กันยายน 2561

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม
39 3 0 7