foto1
หลวงพ่อให้ความเมตตาให้โอวาทนักเรียนใหม่ 2561
foto1
แนะนำผู้บริหาร แก่คณะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2561
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. 074-323-854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผลงานวิชาการและการแข่งขัน

โครงการ/กิจกรรม

Login Form

 

รายการแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 ครั้งที่  68  ปี 2561

จำนวนรายการที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด  52  รายการ 
เหรียญทอง 16  เหรียญ  คิดเป็น 30.77 %
เหรียญเงิน 18 เหรียญ  คิดเป็น  34.62 %
เหรียญทองแดง 8  เหรียญ 

คิดเป็น  15.38 %

เข้าร่วม     10  กิจกรรม คิดเป็น  19.23 %